Gıda güvenlik yönetim sistemleri

Gıda Güvenlik Yönetim Sistemleri uygulanmasını, sürekliliğini ve güncelliğini sağlayarak müşterilerimize güvenli ürünler sunmak,
Ulusal ve uluslar arası standartlar ile kanun ve yönetmeliklerde belirtilen ve müşterilerimizce talep edilen gıda güvenliği gerekliliklerine uygunluğu sağlamak,
Müşterilerimizin gıda güvenliği ile ilgili taleplerini karşılayarak müşteri odaklı çalışmak,
Sürekli iyileştirme ve gelişme sağlayarak, gıda güvenliğinin etkinliğini arttırmak ve en üst seviyelere çıkmak,
Personelimizi sürekli eğiterek; gıda güvenliği hakkında bilinçli ve sorumluluk sahibi, eğitimli ve kalifiye personelle çalışmak,
İletişim proseslerini etkin bir şekilde uygulayarak, tarladan sofraya gıda zinciri içerisindeki tedarikçilerimiz, müşterilerimiz ve diğer tüm gruplarla gıda güvenliği konusunda etkin iletişimi sağlamaktır